Ung dalakraft är ett initiativ från Dalakraft framtaget för att inspirera och hjälpa Dalarnas unga förverkliga sina idéer, projekt och drömmar. Vi på Dalakraft älskar att tänka i nya banor och tycker idéer som kan bidra till större sysselsättning bland unga och som ger dem chansen att utvecklas förtjänar uppmärksamhet och stöttning.

Så funkar Ung dalakraft

Vem som helst i åldern 18-30 år kan söka pengar i Ung dalakraft. Ansökningar görs parvis i team eller individuellt. Med andra ord, personer som har en idé eller ett gemensamt projekt söker tillsammans.

Varför Ung dalakraft?

Människor som bor i Dalarna är en del av en gemenskap som är så mycket mer än bara det att befinna sig inom samma landskapsgräns. Det spelar ingen roll om du är uppvuxen eller är hitflyttad, här finns en gemenskap av både kultur och livsstilar som bygger på ömsesidig respekt och uppmuntran. Att unna varandra framgång är något vi vill lyfta fram. Därför vill vi visa och stötta nästa generation till att sprida vår gemensamma dalakraft.

Vilka får söka?

Sökande ska vara personer som har ett projekt. Fler personer kan vara inblandade under en begränsad fas av utvecklingen.

Hur söker man?

Ansökan kan göras när som helst via det elektroniska formulär som ni hittar här.

Urval i flera steg

De som söker bidrag ur Ung dalakraft ska ta sig igenom flera steg:
  • En första bedömning sållar ut de bidrag som är relevanta och lever upp till kraven.
  • Dessa får sedan råd och verktyg att exponera sitt projekt i sociala medier för att på så vis skaffa support genom gillanden och kommentarer.
  • En jury väljer sedan ut de projekt som utmärker sig, både genom aktivitet och respons i sociala medier och utifrån faktorer som behov, projektplan, realiserbarhet, etc.
  • De utvalda bidragen får träffa juryn och djupare presentera sin idé innan beslut fattas vilka som får stöttning denna omgång.
Ung dalakraft är ett initiativ från Dalakraft som är framtaget för att inspirera och hjälpa Dalarnas unga till att förverkliga sina idéer, projekt och drömmar.
ung@dalakraft.se
0771 48 80 00